Tarcica

Produkujemy tarcicę w 1. i 2. klasie jakości z kłód odziomkowych. Kłody gorszej jakości przeznaczamy na własny przerób. Tarcicę produkujemy w długościach: 3,20mb 2,50mb 2,10mb. Tarcicę sprzedajemy w wilgotności 8-10%, po suszeniu w suszarniach ze sterowaniem komputerowym. Tarcica bukowa i olchowa przed suszeniem poddawana jest procesowi parowania.